Het Appelboompje als werkwijze

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Nieuwe wetten en regels, nieuwe generaties, andere verhoudingen, andere wensen en behoeftes. (Zorg)organisaties zijn daarom continu op zoek naar aanpassingen en verbeteringen. Dit vraagt om een zorgvuldige afstemming met alle betrokkenen. Hoe doe je dat? Breng iedereen met elkaar in gesprek; ofwel in dialoog!

Een succesvolle dialoog met álle betrokkenen 

Voor een succesvolle dialoog ontwikkelde Zo zorg ik het Appelboompje als beeld. De vijf bladeren van het Appelboompje staan symbool voor de voorwaarden voor een succesvolle dialoog. Vanuit gelijkwaardigheid en nieuwsgierigheid delen de deelnemers aan de Dialoog van Zo zorg ik® elkaars wensen en behoeftes. We praten mét elkaar, niet óver elkaar. De gespreksbegeleiders faciliteren dat deelnemers naar elkaar luisteren en dat iedereen de ruimte krijgt om eigen ervaringen te delen. Dit stimuleert eigen regie en maakt helder hoe passende zorg en ondersteuning tot stand kan komen. Kortom: samenspraak en co-creatie leiden tot meer passende oplossingen die iemands kwaliteit van leven vergroten. 

Wat hebben jouw organisatie, medewerkers en klanten nodig?

Wil je binnen je eigen organisatie aan de slag met de Dialoog van Zo zorg ik® als instrument om te komen tot betere dienstverlening en meer eigen regie? Wat gaat goed? Wat kan er beter? Wat wil je graag anders? We ondersteunen je graag. Samen bekijken we wat je nodig hebt. Met elkaar gaan we er voor zorgen dat je zelf je appels kunt oogsten.

Maatwerk

Onze ondersteuning is altijd maatwerk. We leren je dus niet simpelweg een methodiek aan, maar sluiten aan bij jouw wensen en mogelijkheden. Dat heeft als voordeel dat je heel effectief werkt aan verbetering, met niet meer inspanning dan nodig is. Onze onderliggende filosofie gaat uit van het Waarderend Onderzoek (Appreciative Inquiry), wat betekent dat we altijd op zoek gaan naar ‘wat en hoe wel’. Daarbij benutten we het creatieve vermogen van de groep als inspiratiebron voor het vinden van oplossingen.