• Hoe komen we erachter wat inwoners belangrijk vinden?
  • Hoe stimuleren we dat inwoners zelf komen met initiatieven?
  • Hoe gaan we de dialoog aan over bijvoorbeeld nieuwbouwplannen?

Herken je een van deze vraagstukken? Of heb je nog een ander vraagstuk waarbij je graag in contact komt met inwoners van je gemeente? Heel veel gemeenten worstelen met de vraag hoe ze beter kunnen samenwerken met inwoners. Want de rol van gemeenten verandert en inwoners willen meer inspraak. Maar hóe regel je dat het best? 

De dialoog als instrument 

Ons advies: ga met elkaar in dialoog. En doet dat met álle betrokkenen bij het specifieke onderwerp. Gaat het om het sociaal domein? Betrek bij de dialoog dan bijvoorbeeld zorgvragers, adviseurs sociaal domein, maatschappelijk werk en andere zorgaanbieders. Gaat het om bouwplannen in een wijk? Voer de dialoog dan met bijvoorbeeld wijkinwoners, gemeente en bouwer. Een dialoog is méér dan even wat mensen bij elkaar zetten, je verhaal houden en vragen beantwoorden. 

Samen voer je een open gesprek over ieders ervaringen, wensen en mogelijkheden. Dat doe je op basis van gelijkwaardigheid en oprechte interesse. Iedereen wordt gehoord en komt aan bod. Samen komen we tot oplossingen. Met als resultaat bijvoorbeeld: meer samenwerking, betere dienstverlening en meer eigen regie voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. 

De meerwaarde van Zo zorg ik

Wil je binnen de eigen organisatie aan de slag met de dialoog als instrument. We ondersteunen je graag. Samen bekijken we wat je nodig hebt. Wat gaat goed? Welke knelpunten zijn er? En hoe wil je intern gaan werken of blijven werken? Sinds 2014 voerden we meer dan 2.800 dialoogbijeenkomsten. Bij veel van deze dialogen zaten zorgvragers, zorgprofessionals en gemeenteambtenaren samen aan tafel, onder begeleiding van een gespreksbegeleiding. Met het Waarderend Onderzoek als onderliggende filosofie, en met het ‘Appelboompje’ als leidraad. 

Lees meer over onze aanpak >

Onze aanpak wérkt

Het blijft niet bij een goed gesprek. Onze aanpak is heel resultaatgericht. Dat dit ook zo werkt, blijkt uit onderzoek door BeBright. Onze aanpak draagt daadwerkelijk bij aan wederzijds begrip, betere dienstverlening en meer eigen regie van mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Tweederde van de bevraagde organisaties geeft aan dat zij de klant meer centraal zijn gaan stellen. Ook dragen de bijeenkomsten bij aan het beter of anders uitvoeren van werkzaamheden door professionals.