Hoe kom je tot betere samenwerking, meer wederzijds begrip, betere dienstverlening en meer eigen regie voor klanten? Dat kan alleen als je weet wat de ander écht belangrijk vindt. Maar hóe ga je het gesprek aan met elkaar? Zo zorg ik ondersteunt (zorg)organisaties, gemeenten en provinciesen belangenorganisaties daarbij. Dat doen we met de dialoog als middel. Daarmee brengen we met mensen met verschillende rollen en belangen bijeen. Zoals het management, medewerkers en klanten of verwanten. Samen komen we tot passende oplossingen.

Maak kennis met onze veranderdoeners

Zo zorg ik is het initiatief van twee ervaren specialisten op het gebied van de dialoog: Margina van Ommeren en Cor Langedijk. Tussen 2014 en 2019 organiseerden zij – in nauwe samenwerking met trainers en vrijwilligers – ruim 2.800 dialogen in het kader van programma Zorg Verandert. Dat programma had tot doel om mensen op weg te helpen in zorg en ondersteuning. Daarbij organiseerden we brede dialoogbijeenkomsten met álle betrokkenen. Met succes. 

Vele organisaties werken al structureel met de dialoog als middel om te komen tot verandering. Lees meer over hun ervaringen. Vele organisaties gingen je dus voor. Ook jij kunt daarvan profiteren. Met als doel om in samenspraak te komen tot verandering. 

Maak ook werk van passende oplossingen

Heb je een concrete uitdaging binnen je organisatie? En wil je graag meer weten over de dienstverlening van Zo zorg ik? Neem dan gerust eens contact op Margina of Cor. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden voor jouw organisatie, medewerkers en klanten.

Neem contact op >