Wij willen graag dat mensen zoveel en zolang mogelijk tot hun recht komen. Dat ze zelf kunnen beslissen over hun leven. En dat ze daarbij de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Wij geloven dat mensen en organisaties alleen in samenspraak komen tot passende oplossingen. Hiervoor ontwikkelden wij de dialoog. Een werkwijze die uitgaat van een gelijkwaardig gesprek. Bij de dialoog zitten mensen met verschillende rollen en belangen samen aan tafel. Deze werkwijze heeft zich sinds 2014 bewezen, in meer dan 2.800 bijeenkomsten van Zorg Verandert. We geven deze succesvolle werkwijze graag door aan zorgorganisaties, gemeenten en belangenorganisaties. Zodat je daarmee zelf structureel kunt gaan werken. Met als doelstellingen bijvoorbeeld: een beterere samenwerking tussen collega’s en met klanten, meer onderling begrip, een betere dienstverlening én meer eigen regie voor jouw klanten, inwoners of leden. Uiteindelijk draait het om passende oplossingen.

Het Appelboompje als werkwijze 

Voor een succesvolle dialoog ontwikkelden we het Appelboompje als beeld. De vijf bladeren staan symbool voor de voorwaarden voor een succesvolle dialoog. 

Ontdek onze werkwijze >