Meer onderling vertrouwen. Meer werkplezier. Meer samenwerking. Beter luisteren naar je klanten. En betere dienstverlening. Wat je doelen ook zijn, je bereikt het alleen in samenspraak met alle betrokkenen. De Dialoog brengt alle partijen bijeen en dichter bij elkaar. Samen kom je tot passende oplossingen.

Wat is een dialoog?

De Dialoog is een middel om mensen met elkaar in gesprek te brengen. Daarin gaan mensen met verschillende rollen en belangen samen aan tafel. Bij een dialoog gaat het er niet om dat je elkaar overtuigt. Het is een open gesprek over ieders ervaringen, wensen en mogelijkheden. Op basis van gelijkwaardigheid en oprechte nieuwsgierigheid. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. We hanteren de onderliggende filosofie van het Waarderend Onderzoek (Appreciative Inquiry). Daarbij zetten we het creatieve vermogen van de groep in als inspiratiebron voor het vinden van oplossingen. Ook is er altijd ruimte voor de concrete bijdrage die de deelnemers zélf gaan leveren aan de uitvoering.

Ervaring

Sinds 2014 begeleidden we meer dan 2.800 dialoogbijeenkomsten. Samen met (zorg)organisaties, gemeenten en belangenorganisaties zoals vakbonden en patiënten- en cliëntenorganisaties. Dankzij onze jarenlange ervaring weten we hoe we de Dialoog het best kunnen inzetten én dat de Dialoog ook echt leidt tot verandering.

Maatwerk voor je organisatie

De Dialoog is altijd maatwerk. Door het samen opstellen van het Script (de leidraad voor het gesprek), komen we tot de beste aanpak. Met als doel om samen te komen tot resultaten. Het blijft dus niet bij praten, maar we gaan toe naar concrete actie. De bijeenkomst wordt begeleid door ervaren gespreksbegeleiders van Zo zorg ik.

We ondersteunen je met coaching on the job. Zodat de nieuwe werkwijze ook echt van jullie wordt en blijvend zijn vruchten afwerpt.

Ontdek de mogelijkheden van de Dialoog

Wil je echt werk maken van meer samenwerking, betere dienstverlening en meer eigen regie voor jouw klanten? Dan is de Dialoog een goede methode. We adviseren je er graag over.