• Laat het contact met cliënten en verwanten te wensen over?
  • Wat willen cliënten en verwanten eigenlijk?
  • Sluit onze dienstverlening wel aan?
  • Medewerkers praten meer óver dan mét elkaar

De Dialoog als instrument 

Ons advies: ga met elkaar in dialoog. Cliënten, verwanten, medewerkers en management. Voer een open gesprek over ieders ervaringen, wensen en mogelijkheden. Op basis van gelijkwaardigheid en oprechte interesse. Iedereen wordt gehoord en komt aan bod. Samen komen we tot oplossingen. Met als resultaat bijvoorbeeld: meer samenwerking, betere dienstverlening en meer eigen regie.

De meerwaarde van Zo zorg ik

Wil je binnen de eigen organisatie aan de slag met de dialoog als instrument. We ondersteunen je graag. Samen bekijken we wat je nodig hebt. Wat gaat goed? Welke knelpunten zijn er? En hoe wil je intern gaan werken of blijven werken? Sinds 2014 voerden we meer dan 2.800 dialoogbijeenkomsten. Bij veel van deze dialogen zaten zorgvragers, medewerkers en management samen aan tafel, onder begeleiding van een gespreksbegeleiding. Met het Waarderend Onderzoek als onderliggende filosofie en het ‘Appelboompje’ als leidraad. Lees meer over onze aanpak

Onze aanpak wérkt 

Of dat iets oplevert? Jazeker! Uit onderzoek door BeBright blijkt dat de dialoog bijdraagt aan wederzijds begrip, betere dienstverlening en meer eigen regie van mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Tweederde van de bevraagde organisaties geeft aan dat zij de klant meer centraal zijn gaan stellen. Ook dragen de bijeenkomsten bij aan het beter of anders uitvoeren van werkzaamheden door professionals.

Vraag de resultaten op

Maatwerk voor je organisatie

Onze aanpak is maatwerk. We schuiven dus niet zomaar een methode bij je naar binnen, maar we sluiten nauwkeurig aan bij je knelpunten, wensen en verlangens. En bij de (gewenste) werkwijze. Op basis daarvan gaan we samen aan de slag. De aanpak bijvoorbeeld bestaan uit een of meer dialogen, workshops, coaching on the joben plenaire interactie. We zetten alleen de instrumenten in die nodig zijn. Zo komen we samen tot passende oplossingen, zonder dat dit je enorm veel extra werk kost. 

Meer over onze bewezen aanpak >

Maak ook werk van kwaliteit van zorg

Wil je ook werk maken van onderling begrip, betere samenwerking en meer eigen regie voor jouw cliënten? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over onze aanpak.

Ja, graag vrijblijvend contact