• Hoe blijven we relevant voor onze achterban?
  • Hoe verbeteren we het contact met onze achterban?
  • Hoe voeren we het gesprek met hen over relevante thema’s?
  • Hoe weten we wat er leeft, zodat we kunnen opkomen voor onze achterban?
  • Hoe kunnen we de kennis en ervaring van onze achterban inzetten?

Menige belangenorganisatie worstelt met dergelijke vraagstukken: van cliëntenorganisatie tot vakbond. Daarbij is het heel belangrijk dat je goed contact hebt en houdt met je achterban. Immers, je spreekt namens hen. Het is belangrijk dat je weet wat er leeft. En nog mooier: dat je hun kennis en ervaring kunt gebruiken om doelen te behalen. Maar hoe pak je dat nu het best aan? 

De dialoog als instrument

Ons advies: ga met elkaar in dialoog met je achterban. Centraal, regionaal of lokaal. Voer daarin een open gesprek over een specifiek thema. Geef iedereen de ruimte om te praten over ieders ervaringen, wensen en mogelijkheden doe dit op basis van gelijkwaardigheid en oprechte interesse. Iedereen wordt gehoord en komt aan bod. De dialoog geeft je inzicht in de wensen en verlangens van je achterban. Dat is waardevolle informatie om mee aan de slag te gaan.

De meerwaarde van Zo zorg ik

Zo zorg ik faciliteert de dialoog. Samen bekijken we wat er speelt bij jouw belangenorganisatie en wat je wilt bereiken. Waarover wil je graag in dialoog met je achterban? Wat wil je daarmee bereiken? En hoe kun je de dialoog het best structureel inzetten, zodat je goed in contact blijft met je achterban? Kortom: we bepalen samen wat nodig is. Op basis daarvan gaan we samen aan de slag. De aanpak kan bijvoorbeeld bestaan uit een of meer dialoogbijeenkomsten, workshopsof een plenaire interactie. We zetten alleen de instrumenten in die nodig zijn. Zo komen we samen tot passende oplossingen, zonder dat dit je enorm veel extra werk kost. Integendeel, het levert je iets op.

Onze aanpak wérkt

Sinds 2014 voerden we meer dan 2.800 dialoogbijeenkomsten, waaronder tal van dialogen met belangenorganisaties en hun achterban. Met het Waarderend Onderzoek als onderliggende filosofie. En met het ‘Appelboompje’ als leidraad. Uit onderzoek van BeBright blijkt dat onze aanpak werkt. Ze draagt bij aan beter onderling contact, meer wederzijds begrip en betere dienstverlening. Tweederde van de bevraagde organisaties geeft aan dat zij de klant meer centraal zijn gaan stellen. Ook dragen de bijeenkomsten bij aan het beter of anders uitvoeren van werkzaamheden door professionals.

Vraag de resultaten op >

Meer over onze bewezen aanpak >

Maak ook werk van betere samenwerking 

Wil je ook werk maken van beter contact, meer onderling begrip en betere samenwerking met je achterban? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over onze aanpak.

Ja, graag vrijblijvend contact >