De dialoog is een krachtig middel om te komen tot maatwerk in zorg en ondersteuning. Dat is de ervaring die we sinds 2014 hebben opgedaan in meer dan 2.800 dialoogbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vonden plaats in het kader van programma Zorg Verandert. Met dit programma brachten we zorgvragers, hun naasten, vrijwilligers en professionals in dialoog met elkaar over ieders ervaringen, wensen en aanpak. Met als doel te komen tot passende oplossingen in zorg en ondersteuning. Dat werpt zijn vruchten af, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek door BeBright.

Resultaten: passende oplossingen en meer eigen regie 

De brede dialoog droeg bij aan wederzijds begrip, betere dienstverlening en meer eigen regie van mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. En daarmee aan passende oplossingen. Tweederde van de bevraagde organisaties geeft aan dat zij de klant meer centraal zijn gaan stellen. Ook dragen de bijeenkomsten bij aan het beter of anders uitvoeren van werkzaamheden door professionals. 

Ontdek de ervaringen van deelnemers

Met Zo zorg ik zetten we de volgende stap: het borgen van de dialoog als instrument binnen zorgorganisaties, gemeenten en belangenorganisaties. We sluiten daarbij aan op de manier waarop úw organisatie en úw medewerkers al werken of willen werken voor de klant. Maatwerk dus, zonder dat dit je veel extra tijd kost. Hoe zoiets uitwerkt? Lees over de ervaringen van deelnemers: