“Het zou me wat waard zijn als dit een vervolg krijgt.” Bestuurslid Edo Staudt van Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen is na afloop van de Werkconferentie Mantelzorg duidelijk zeer enthousiast over de dialoog als methodiek om boven tafel te krijgen wat er leeft in Hoogeveen op dit thema. “Ik kan het iedereen aanbevelen.”

Samen met Zorg Verandert organiseerde het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen (CPM Hoogeveen) 28 februari een werkconferentie over mantelzorg. Het idee hiervoor ontstond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, toen verschillende aandachtspunten werden geformuleerd om mantelzorgers, zorgaanbieders en politici bij elkaar te krijgen. Het CPM Hoogeveen richt zich namelijk op alle aspecten van de mantelzorg. “Waar kan de mantelzorger goed gehoord en bediend worden? We vragen hiervoor aandacht bij alle betrokken disciplines, van gemeente tot zorgverlener,” legt Edo uit. “Stel een mantelzorger komt met vage klachten bij de huisarts. Goed als die ook weet welke druk die mantelzorger ervaart.”

Via via kwam Edo bij Tineke Nieboer van Zorg Verandert terecht. “Met Tineke hadden we direct een klik. Samen organiseerden we de conferentie, waar zo’n zestig mensen vanuit alle disciplines aanwezig waren. Zij deden in groepjes mee aan één van de zeven thematafels.” De dialoog stond hierbij centraal. “Voor ons een nieuwe werkwijze, maar die bleek erg praktisch en effectief. Vooral omdat iedereen die iets met mantelzorg te maken heeft, aanwezig was.” 
Edo was zelf niet aangeschoven bij de dialogen, maar zag een heel luchtige sfeer ontstaan. “Mensen kwamen enthousiast en positief uit de bijeenkomsten. Iedereen had zijn ‘jasje’ uitgedaan. De mantelzorger is daardoor met respect en op waarde neergezet. En dus op gelijke voet met politici, zorgaanbieders en andere belanghebbenden. We hopen dat we nog een vervolg kunnen geven aan deze conferentie, samen met Zorg Verandert.”