Kijkt de gemeente voldoende naar wat er leeft onder de inwoners? Betrekt de gemeente ons wel bij nieuw beleid over armoede en schulphulpverlening? In antwoord hierop vond in de Drentse gemeente Tynaarlo onlangs een dialoogbijeenkomst plaats. Een initiatief van het platform burgerparticipatie. “De deelnemers deelden verhalen, tips en adviezen. Nuttig dus, ook voor de gemeente”, vertelt gespreksbegeleider Loes van der Hoek.

Loes: “Een gevarieerd gezelschap bezocht de dialoog op 17 januari 2018. Zoals een echtpaar met kinderen dat na een winkelfaillissement en een hersenbloeding van de man nu naar de voedselbank gaat en in de schuldsanering zit. Er waren ook een vrouw die al heel lang in de bijstand zit, een vader met twee puberzonen die in de schuldsanering zit en een man die na een faillissement via de schuldsanering in de bijstand kwam.” 

Slimmer boodschappen doen

De deelnemers vertelden over hun situatie en hoe ze daarmee omgingen. Het gesprek ging bijvoorbeeld, heel concreet, over slimmer boodschappen doen. Iemand zei: “Ik ga altijd naar de Albert Heijn, want ik vind de Aldi niets.” Een ander reageerde: “Maar de Albert Heijn is veel duurder. Als je naar goedkopere winkels gaat en de aanbiedingen in de gaten houdt, kun je veel besparen.”

Eén vast aanspreekpunt 

Mensen in de bijstand kunnen een beroep doen op diverse regelingen en op advies en ondersteuning krijgen van de gemeente. Maar niet iedereen benut de mogelijkheden even goed. Loes: “Veel mensen lopen tegen muren op, waar misschien best deuren in zitten. Ook daarover ging het gesprek. Zoals: ‘Heb je al een casemanager bij de gemeente? Iemand die met je meekijkt en meedenkt?’ Zo’n vast aanspreekpunt is belangrijk, want mensen moeten in hun eigen beleving alles zelf uitzoeken.”

Goed vervoer in het buitengebied

Eén van de deelnemers, hij woont in een klein dorp, deed een pleidooi voor beter vervoer. “Ik zit in de schuldhulpverlening en heb geen auto. Als ik bijvoorbeeld naar de dokter moet met één van mijn kinderen, dan moet ik een beroep doen op iemand. Of we moeten op de fiets. Met goed vervoer in het buitengebied voorkom je dat mensen in een isolement komen.”

Meer betrokkenheid van ambtenaren

De deelnemers erkenden dat het voor gemeenteambtenaren lastig kan zijn om zich goed te verplaatsen in hun situatie. Terwijl dat wel heel belangrijk is. Ze pleitten er dan ook voor dat ambtenaren regelmatig aanschuiven bij bijeenkomsten. Een ander idee was, dat ambtenaren een ervaringsdeskundige als buddy krijgen. “Kortom, meer contact met en betrokkenheid van ambtenaren. Dat zou volgens de deelnemers goed zijn”, vat Loes de dialoog kernachtig samen.

Het burgerplatform sociaal domein bekijkt hoe ze de dialoogbijeenkomst het best een vervolg kan geven. Met als doel om het contacten tussen burgers en gemeente te verstevigen, zodat de gemeente goed beleid kan ontwikkelen wat past bij de wensen van mensen in de gemeente.

Organiseer ook een dialoog

Wilt u als organisatie of gemeente graag het gesprek met uw leden, achterban of bewoners aangaan? Lees meer over onze soorten dialoogbijeenkomsten of neem contact op voor meer informatie.