“De dialoog is een effectieve manier om het gesprek te faciliteren. Tussen cliënten onderling en daarnaast ook tussen cliënten, verwanten en medewerkers. Laagdrempelig en op een gelijkwaardig niveau, ongeacht ieders rol en achtergrond.” Aldus Jasper Boele, directeur van het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap.

“Heel bewust koos het LSR er in 2015 voor om als samenwerkingspartner aan te haken bij programma Zorg Verandert. Wij merkten namelijk al vroegtijdig dat de veranderingen in de zorg een enorme impact zouden krijgen op cliënten van elk niveau en met elke achtergrond. Mensen liggen er wakker van, zijn onzeker over hun toekomst en overzien vaak niet de gevolgen voor hun leven. Immers, deze veranderingen raken aan alle belangrijke aspecten van het leven. Het LSR heeft daar dus veel in te doen.”

Positief

“Zeven dialoogbijeenkomsten hielden we in 2015 in samenwerking met Zorg Verandert. We organiseerden deze met de cliëntenraden van diverse zorgorganisaties. En het is opvallend hoe positief zowel cliënten als zorgorganisaties zijn. Cliënten vinden het vooral belangrijk dat zij worden gehoord. En organisaties merken hoe belangrijk het is om te verbinden met hun cliënten; zeker in deze tijden van verandering en onzekerheid.”

Betrokkenheid van medewerkers

“De dialoogbijeenkomst werkt het best als cliënten, verwanten én medewerkers meedoen. Door de ongedwongen setting komt het gesprek gemakkelijk op gang en stellen mensen zich makkelijk open. En voor medewerkers is deelname aan zo’n bijeenkomst een mooie kans om te luisteren naar de verhalen en te kijken door de bril van de cliënten. Bovendien kunnen medewerkers er hun eigen onzekerheden en vragen kwijt. Het is goed om dat open te bespreken met cliënten en verwanten.”

Alles is bespreekbaar

“Mensen helpen elkaar tijdens de dialoogbijeenkomsten ook verder, onderling én met medewerkers. Dat is nuttig en nodig. Een voorbeeld: we merken dat cliënten met een Wlz-indicatie ook hinder kunnen ondervinden van alle veranderingen in het sociaal domein. Denk aan dagactiviteitencentra waar voor het overgrote deel Wmo-cliënten komen en daarnaast een aantal Wlz-cliënten. Vanwege de afgenomen financiële Wmo-middelen verschraalt er het activiteitenaanbod; dit heeft óók effecten op mensen met een Wlz-indicatie. Zoiets bespreek je dus het best in aanwezigheid van alle partijen.”

Waardevol voor cliëntenraden

“Tot slot: ook voor cliëntenraden zijn de dialoogbijeenkomsten waardevol. Ze vangen signalen op van hun achterban én doen er inspiratie op. De raden met wie wij al een bijeenkomst hebben gehouden, zijn heel positief. We hadden in 2015 eigenlijk meer dialoogbijeenkomsten willen houden, maar veel raden gaven aan dat er al teveel speelde. Dat terwijl ze wel enthousiast zijn over Zorg Verandert. De behoefte is er. Daarom is het onze doelstelling om in 2016 meer dialoogbijeenkomsten te organiseren. Een aantal staat al gepland.”

Jasper Boele Directeur LSR