“Iedereen zat er als mens ‘en dan ontstaat iets magisch’. “Ik viel echt met mijn neus in de boter,” vertelt Hessiëlle van Dam enthousiast. Na het afronden van de training tot gespreksbegeleider bij Zorg Verandert, was dit haar eerste dialoog als vrijwilliger. Samen met een ervaren begeleider nam ze één van de zeven thematafels bij de werkconferentie van Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen voor haar rekening. 

Hessiëlle was voorheen werkzaam als directeur in de zorg en werkt nu als zelfstandig trainer. Ze kwam via een voorlichtingsbijeenkomst in contact met Zorg Verandert. “Co-creatie is belangrijk binnen Zorg Verandert. De focus ligt niet op ziekte en kwetsbaarheid maar op het perspectief. Hoe houd je het beter vol? De dialoog draagt echt bij aan de samenleving. Dat spreekt me enorm aan”.

Oprecht luisteren

“Iedereen die met het onderwerp te maken heeft, was bij deze dialoog aanwezig,” kijkt Hessiëlle terug. “Niet alleen de mantelzorger, maar ook een wethouder, iemand van het Wmo-loket en een vertegenwoordiger van een patiëntenvereniging. Toch zat iedereen daar als mens en niet als professional.” Volgens Hessiëlle maakt juist dat de dialoog zo bijzonder. “Na het kennismakingsrondje was er meteen rust en vertrouwen. En dan gebeurt het. Het is bijna magisch. Mensen zijn oprecht en luisteren naar elkaar. Maar het leverde ook erkenning op. Een mantelzorger cijfert zich weg, maar doet er zelf ook toe. Het raakte mij, net als de rest van de groep.”

Behoefte 

De verhalen leverden concrete winst op, weet Hessiëlle. “Een wethouder kan beter beslissingen nemen en plannen vormgeven. En een inhoudsdeskundige op het proces gaf direct tips. Iemand ging zelfs naar huis met een naam en telefoonnummer.”
Hessiëlle zag ook waar de behoefte ligt: “Mantelzorgers willen één toegangskanaal, één plek waar alle informatie samenkomt. We willen mensen de regie teruggeven, maar hoe? Wat werkt wel en wat niet? Mensen moeten zelf hun weg vinden, maar daar hebben ze hulp bij nodig.”

Lees meer over de werkconferentie die Zorg Verandert en Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen afgelopen februari organiseerden: