Wat?

Folder van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) met meer informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor wie?

Voor mensen die misschien in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), omdat zij de hele dag intensieve zorg hebben of toezicht in de nabijheid nodig hebben. En voor hun omgeving, zoals de partner of een familielid.

Wat heeft u eraan?

Deze folder biedt u duidelijkheid over de stappen die nodig zijn om Wlz-zorg aan te vragen: de aanvraag, het gesprek met het CIZ, het indicatiebesluit, en de rol van het Zorgkantoor. In de folder vindt u ook antwoord op een aantal vragen.

Folder ‘Langdurige zorg: van aanvraag tot besluit’

Downloaden