Ik zie allerlei mogelijkheden voor onze gemeente”

Maarten Wehrens

“De dialoog maakt het mogelijk om op een andere manier in gesprek te komen met mensen. In 2018 ging het vooral over mantelzorg, maar ik zie ook mogelijkheden om de dialoog toe te passen bij gesprekken in de wijken”, aldus Maarten Wehrens, sociaal werker bij Partners in Welzijn en onderdeel van het wijkteam Neerbeek. Niet alleen de Limburgse gemeente Beek gaat structureel aan de slag met de dialoog als methodiek, ook in de gemeente Stein worden medewerkers getraind.

De afgelopen jaren vonden in Beek meerdere dialogen plaats onder begeleiding van Zorg Verandert. In 2018 waren er in totaal tien dialogen voor mantelzorgers die staan ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek. De dialogen gingen over thema’s als: ‘Hoe regel je zorg?’, ‘Hoe voorkom je overbelasting? en ‘Passend wonen’. 

De dialogen hebben effect, weet Maarten: “Eén dialoog ging over ‘Horen en gehoord worden’. Soms worden mantelzorgers niet gehoord, ook niet door ons. Heel leerzaam voor iedereen. Enkele dagen later meldde een van de mantelzorgers zich bij het Steunpunt om te vertellen dat ze niet wordt gehoord en wat dat met haar deed. We hebben haar goed kunnen helpen. Dat was een eyeopener om goede en actuele informatie te geven. De dialoog stimuleert mensen dus om hun zegje te doen.
Heel goed was ook de dialoog waarin mantelzorgers aangaven waar ze tegenaan liepen. Dat deed ons beseffen dat mantelzorgers veel voor hun kiezen krijgen. Dat helpt om goed beleid te maken. Want dat kan alleen als je weet welke problemen en wensen er leven.”

Opgeleid tot gespreksbegeleider 

De derde dialoog voor mantelzorgers was een zogenoemde brede dialoog: een dialoog waaraan ook beleidsmedewerkers van de gemeente, Wmo-consulenten en de casemanager dementie deelnamen. “Na afloop waren de professionals zo enthousiast dat ze ook zelf dialogen wilden kunnen begeleiden”, vertelt Sonja Bos, regiocoördinator van Zorg Verandert. “Ze vroegen ons of wij mensen wilden opleiden. We hebben toen gedefinieerd hoe we de professionals gingen opleiden, zodat ze de dialoog in hun eigen werkveld kunnen inzetten. In augustus gaven we een training aan enkele professionals van Partners in Welzijn, onder wie Maarten. Ook trainen we binnenkort Wmo-consulenten en gaan we hen begeleiden en coachen bij het organiseren en uitvoeren van de dialoog in hun eigen werkveld.” 

Dialoog in de wijk

Maarten: “We willen graag themabijeenkomsten organiseren met de dialoog als onderdeel daarvan. Bovendien zie ik mogelijkheden om de dialoog niet alleen te gebruiken voor gesprekken over zorg, maar ook om onderwerpen bespreekbaar te maken die in de wijk leven. De dialoog is namelijk een mooie methode om vanuit gelijkwaardigheid iedereen tot zijn recht te laten komen. Dat kan nuttig zijn, want als je een traditionele bijeenkomst organiseert, dan houd je een presentatie waarna mensen vragen kunnen stellen. Meestal zijn dan dezelfde mensen aan het woord. Ook ontstaan er dan vaak discussies die je niet wilt, omdat die je niet verder brengen. De dialoog werkt goed. Of het ingewikkeld is om de dialoog te implementeren en te borgen? Gewoon doen en blijven doen. En niet bang zijn om fouten te maken. Samen met de getrainde Wmo-consulenten borgen we dit.”

Gemeente Stein doet mee

De naastgelegen gemeente Stein hoorde van de goede ervaringen met de dialoog en voegde direct de daad bij het woord. Beleidsmedewerker Carla Saris: “We zochten al een tijdje naar een goede vorm om in gesprek te gaan met mantelzorgers. Een vorm waarbij we mantelzorgers ook iets konden meegeven. Onze mantelzorgconsulente Pia Bronckhorst wees ons op Zorg Verandert. We concludeerden dat de dialoog als gespreksmethodiek goed moest passen bij onze behoefte.”
Inmiddels gaf Zorg Verandert aan Carla, Pia en een collega-beleidsmedewerker de training voor gespreksbegeleider. Carla: “Tijdens de training hielden we een proefdialoog. Ook professionals van een zorgorganisatie deden mee. Ik heb ervaren dat je tijdens de dialoog een goed gesprek met elkaar kunt voeren, op basis van gelijkwaardigheid. Je leert van anderen én je kunt anderen iets meegeven; inspiratie of steun. In oktober hebben we twee dialogen begeleid, en in november staan er ook twee op de planning.”

Allerlei toepassingsmogelijkheden

De komende tijd organiseert de gemeente Stein dialogen voor mantelzorgers. “Het doel daarvan is dat we in gesprek gaan met de mantelzorgers in onze gemeente over de ondersteuning van hun naaste. En dat we leren hoe we daar als gemeente eventueel in kunnen faciliteren, zodat mantelzorgers zo min mogelijk tijd kwijt zijn met allerlei rompslomp. We kunnen vanachter ons bureau namelijk van alles bedenken, maar misschien willen de mantelzorgers wel iets heel anders.”

Als het goed bevalt, dan wil de gemeente Stein de dialoog mogelijk ook toepassen op andere onderwerpen en op andere beleidsterreinen. Carla: “Misschien kunnen we ook interne dialogen houden, bijvoorbeeld om de samenwerking tussen verschillende beleidsvelden te bespreken. We zien allerlei toepassingsmogelijkheden.”