Hoe bereidt u zich voor op het keukentafelgesprek? Als oudere kunt u dan een beroep doen op een Vrijwillige Ouderenadviseur. Corrie Boom is zo’n VOA. Onlangs bezocht ze een echtpaar van rond de tachtig dat vroeg om haar ondersteuning bij het vervolg op een keukentafelgesprek.

Corrie bezoekt het echtpaar samen met de Wmo-consulent (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente. De man en vrouw hadden tijdens een eerder gevoerd keukentafelgesprek met de gemeente gevraagd om meer huishoudelijke hulp, maar dat verzoek was afgewezen omdat ze het maximumaantal uren ontvangen. Meneer is ziekelijk en mevrouw loopt met een rollator. Bovendien blijkt uit de notities van de Wmo-consulent dat de vrouw dementerend is.

Een handje toesteken

De consulent vraagt aan mevrouw en meneer of er mensen in hun omgeving zijn die kunnen helpen. Mevrouw zegt: “De kinderen kunnen niets doen. Ze wonen te ver weg en ze zijn te druk.” Maar al gauw wordt duidelijk dat ze de kinderen niet wil belasten. Mevrouw erkent dat de kinderen waarschijnlijk niet weten dat hun ouders ondersteuning nodig hebben. Uiteindelijk zegt meneer dat zijn dochter best een handje wil toesteken. Hij belooft het haar te vragen. Door Corries aanwezigheid bij het gesprek durft het echtpaar makkelijker te praten over hun persoonlijke situatie.

Verplicht

Corrie Boom is één van de ruim 1.000 Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) in Nederland. Zij geven onafhankelijk advies, informatie en ondersteuning, op alle terreinen van financiën, zorg, welzijn en wonen. “Als VOA kan ik ouderen ook voorbereiden op of ondersteunen bij een keukentafelgesprek. Gemeenten zijn trouwens verplicht om ouderen erop te wijzen dat zij bij het keukentafelgesprek recht hebben op ondersteuning, bijvoorbeeld van een VOA.”

Plaatselijke vrijwilligerscentrale

Zelf is Corrie actief in de gemeente Rheden. “Het is hier zo geregeld dat een Wmo-consulent die ontevreden is over het verloop van een gesprek, aanklopt bij de VOA-coördinator”, legt ze uit. “Ik ga dan langs bij de oudere. Ik vraag hoe het keukentafelgesprek is verlopen en hoe ik kan helpen. Als het gaat over vermindering van de huishoudelijke hulp, blijkt vaak dat deze hulp ook boodschappen deed of een kop koffie dronk. Dus als er wordt gekort op het aantal uren, is daar minder tijd voor. Ik kan dan iemand inschakelen van de plaatselijke vrijwilligerscentrale die af en toe boodschappen doet of koffie drinkt. Vervolgens stuur ik een gespreksverslag en aanbevelingen naar de Wmo-consulent. De consulent neemt die vrijwel altijd over.”

Lees meer over de VOA >

Gratis workshop ter voorbereiding op keukentafelgesprek

Voorbereiden op het keukentafelgesprek kan ook door mee te doen met de gratis workshop ‘Het kan. Start met uw persoonlijk plan’. Lees meer over deze workshop.