Wat?

Model-brief voor het aantekenen van bezwaar tegen de afwijzing, door de gemeente, van huishoudelijke hulp.

Voor wie?

Voor zorgvragers en mantelzorgers die huishoudelijke hulp hebben aangevraagd en bij wie deze is afgewezen door de gemeente.

Wat heeft u eraan?

Huishoudelijke hulp is een belangrijke vorm van ondersteuning voor mantelzorgers. Mezzo adviseert mantelzorgers die het niet gaan redden zonder huishoudelijke hulp, gebruik te maken van het bezwaarschrift. Uitgangspunt van de Wmo is dat maatwerk wordt geleverd. Daarvoor is een gesprek tussen gemeente, zorgvrager en mantelzorger heel belangrijk.

Meer informatie

Mezzo Mantelzorglijn
0900 – 20 20 496 (10 ct/pm)
mantelzorglijn@mezzo.nl