Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken met een nieuwe wet: de Jeugdwet. Deze wet geldt sinds 1 januari 2015.

Voortaan moeten de gemeenten zorgen voor de zorg en hulpverlening aan jongeren.
De gemeenten moeten dit goed combineren met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.

Als kinderen jonger zijn dan 18 jaar, krijgen zij hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdwet.
En niet vanuit de Wmo en de Participatiewet.

Voor wie is de Jeugdwet?

Onder de nieuwe Jeugdwet vallen bijna alle kinderen van 0 tot 18 jaar.
Dit zijn kinderen die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien.
Dit kunnen ook kinderen zijn met een (licht) verstandelijke beperking.
Kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen, krijgen zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat regelt de Jeugdwet?

Kinderen hebben vaak meerdere vormen van ondersteuning nodig. De Jeugdwet regelt:

  • begeleiding;
  • kortdurend verblijf (logeren);
  • verblijf in een instelling;
  • persoonlijke verzorging;
  • verpleging;
  • behandeling.

Meer informatie over de Jeugdwet: