De Jeugdwet is best ingewikkeld. En er komen moeilijke woorden in voor. Hieronder vind je een uitleg van moeilijke woorden:
 

Jeugdwet:
Deze wet regelt de zorg en hulpverlening voor jongeren.
 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):
Een wet die er voor zorgt dat je zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. De gemeente regelt zorg, ondersteuning en begeleiding.

Participatiewet:
Deze wet zorgt er voor dat mensen met een beperking die kunnen werken ook gaan werken. En dat zij hiermee een (deel van hun) salaris verdienen.

Wet Langdurige zorg (Wlz):
Deze wet die regelt dat mensen die altijd en overal zorg en ondersteuning nodig hebben, deze ook krijgen.

Wijkteams en jeugdteams:
Groepen mensen die veel weten over de jeugd en die letten op problemen in de wijk.

Specialistische hulp en ondersteuning:
Mensen die heel veel weten over bijzondere hulp en ondersteuning.

Zorgverzekeringswet:
Deze wet regelt dat iedereen die in Nederland woont een basis-zorg-verzekering neemt.

Meer informatie over de Jeugdwet