In veel gemeenten komen wijkteams of jeugdteams.
Deze teams letten op problemen bij de jeugd in de wijk.
Zij gaan met de kinderen en hun gezinnen in gesprek.
Zij helpen bij lichte problemen. Ook sturen zij hen door naar specialistische hulp of ondersteuning.
Dit zijn mensen die heel veel weten over bijzondere hulp en ondersteuning.

In de wijkteams zitten deskundige mensen. Mensen die veel weten over jeugdigen en mensen met een verstandelijke beperking.
De gemeente moet hier voor zorgen.
De wijkteams worden ook betaald door de gemeente.

Meer informatie over de Jeugdwet: