De Jeugdwet is bedoeld voor iedereen onder de 18 jaar die begeleiding of ondersteuning nodig heeft bij het opgroeien of bij de opvoeding. De Jeugdwet is niet bedoeld voor kinderen en jongeren die intensieve zorg nodig hebben en kinderen die levenslang permanent toezicht nodig hebben. Intensieve kindzorg valt onder de Zorgverzekeringswet, permanent toezicht onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De gemeente is uitvoerder van de Jeugdwet.

Jeugdwet: verantwoordelijkheden van de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • alle vormen van jeugdhulp (inclusief specialistische hulp zoals jeugd-ggz, jeugd-vb, gesloten jeugdhulp, en het onderdeel ‘preventie’ van de jeugdgezondheidszorg);
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • de uitvoering van jeugdreclassering.

Meer informatie:

Meer informatie op deze website over de Jeugdwet: