In iedere gemeente kan je op een andere manier bij jeugdzorg komen.
Soms heeft een gemeente een wijkteam.
Soms moet je in een gemeente voor jeugdzorg naar het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Je kunt ook jeugdzorg krijgen als je een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medische specialist hebt.

PGB en ZiN

Je kunt zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet krijgen met een persoonsgebonden budget (PGB) of met Zorg on Natura (Zin).

Na 18 jaar

Als je 18 jaar wordt, dan krijg je geen zorg meer vanuit de Jeugdwet.
De zorg wordt dan overgenomen door de Wmo, de Participatiewet, de Zorgverzekeringswet en de Wlz.

De overgang naar de nieuwe jeugdzorg

Kinderen en jongeren die in 2014 al jeugdzorg hadden, kunnen ook in 2015 gewoon jeugdzorg krijgen.
Krijg je op 1 januari 2015 jeugdzorg? Heb je van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een bewijs gekregen dat je recht hebt op deze jeugdzorg (indicatie)? En is deze indicatie heel 2015 geldig?
Dan houd je een jaar lang de rechten die bij deze indicatie horen. Je krijgt dan dezelfde jeugdzorg van dezelfde zorgaanbieders.

De gemeente kan in 2015 een gesprek met je voeren en vragen of je op een andere manier jeugdzorg wilt krijgen. Dat geldt ook voor jeugdzorg die nu wordt betaald met een PGB.

Meer informatie over de Jeugdwet: