Wat?

Leidraad voor het voeren van het keukentafelgesprek volgens STEP: Schriftelijk, Telefonisch, Elektronisch en Persoonlijk.

Voor wie?

Voor mensen met een visuele beperking of doofblindheid én voor gemeenten.

Wat heeft u eraan?

Voor mensen met een visuele beperking of doofblindheid is communiceren – en zeker schriftelijke communicatie – niet vanzelfsprekend. Vanuit de gedachte dat maatwerk voorop staat, mag de cliënt ervan uitgaan dat hij zelf kan aangeven in welke vorm hij met de gemeente kan communiceren en dat hij het gespreksverslag in de meest aangepaste leesvorm kan krijgen. Deze leidraad schetst de mogelijkheden en kansen voor gemeenten en burgers. De oogvereniging heeft deze handreiking aangevuld met specifieke aandachtspunten voor mensen met een visuele beperking en doofblinden.

Over programma Aandacht voor Iedereen

Deze leidraad is een uitgave van het programma ‘Aandacht voor iedereen’. Dit heeft tot doel Wmo-raden en belangenbehartigers toe te rusten. Een onderdeel van het programma is het beschikbaar stellen van bruikbare informatie en hulpmiddelen waarmee Wmo-raden, belangenbehartigers en cliëntenraden hun adviesrol beter kunnen vervullen als de gemeenten hun beleid ontwikkelen.

Brochure keukentafelgesprek bij visuele beperking

Downloaden