Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle lichtere vormen van zorg en ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo 2015) én voor vrijwel alle vormen van jeugdhulp (Jeugdwet). Dat betekent dat u een gesprek krijgt met uw gemeente of met het wijkteam van de gemeente waar u woont. Dit heet: het keukentafelgesprek. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de gemeente. Advies: bereid dit keukentafelgesprek goed voor! En zorg dat u alles bij de hand heeft om dit gesprek goed te voeren.

Keukentafelgesprek met de gemeente: houd het heft in handen

Het is belangrijk dat u de leiding neemt in het aanvragen van passende zorg of ondersteuning. Zoek dus voorafgaande aan het keukentafelgesprek op internet naar relevante informatie. Bedenk welke zorg of ondersteuning u nodig heeft. Denk na wat u zélf kunt én wat u kunt verwachten van uw familie, vrienden en buren. En bedenk hoe de gemeente, huisarts of zorginstantie u beter kan helpen.

Recht op cliëntondersteuning bij het keukentafelgesprek

Vindt u het lastig om te bedenken welke zorg of ondersteuning u denkt nodig te hebben? Vindt u het vervelend om uw familie, vrienden of buren te vragen hoe zij u kunnen helpen? Of vindt u het om een andere reden ingewikkeld om het keukentafelgesprek met de gemeente of met het wijkteam voor te bereiden? Dan kunt u een beroep doen op een cliëntondersteuner. Sinds 2015 heeft iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft, recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. De gemeente regelt en betaalt de cliëntondersteuning. Deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente.

Lees meer over cliëntondersteuning >

Meer over het keukentafelgesprek met de gemeente:

Keukentafelgesprek voor bereiden? Volg de workshop ‘Het kan. Start met uw persoonlijk plan’

Hoe bereidt u het keukentafelgesprek met de gemeente goed voor? Daarvoor is er de workshop ‘Het kan. Start met uw persoonlijk plan’, dat door heel Nederland plaatsvindt. Deze is ontwikkeld door programma Zorg Verandert, in samenwerking met Per Saldo en Ieder(in). In het eerste gedeelte leert u om beter te verwoorden wat u belangrijk vindt in uw leven, welke zorg of ondersteuning u daarbij nodig heeft en hoe deze er volgens u uitziet. Vervolgens gaat u aan de slag met het persoonlijk plan. Het persoonlijk plan beschrijft welke ondersteuning u nodig heeft om deel te nemen aan de samenleving en om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Wat is er precies nodig, en wie heeft daarin welke rol? Het plan biedt u een leidraad en een stevig houvast voor het keukentafelgesprek. In het tweede deel van de workshop oefent u ook het keukentafelgesprek zelf.