Waar staat volgens u goede langdurige zorg voor? Die vraag stond centraal tijdens de vijf regionale dialoogsessies die programma Zorg Verandert in mei en juni 2017 hield in samenwerking met ZonMw en BeBright. Circa 400 deelnemers deelden hun persoonlijke ervaringen en vertelden wat zij belangrijk vinden. Mede op basis van de sessies stellen ZonMw en BeBright de programmatekst samen. Deze tekst vormt de basis voor het gezamenlijk doorontwikkelen en uitvoeren van het Programma Langdurige Zorg.

Nadenken over een betere langdurige zorg

De besproken onderwerpen werden onderverdeeld aan de hand van 7 principes van Barrett (2013):

Veiligheid; Relatie, participatie; Eigen regie & toegankelijkheid; Vrijheid, verantwoordelijkheid & ontwikkeling; Vertrouwen, integriteit & samenwerking; Persoonsgericht, samenhang & samenwerking; De hele mens centraal. Aan de hand van deze subthema’s dachten de aanwezigen na over een betere langdurige zorg.

Waardevolle en nuttige opbrengst

Dankzij de diverse visies van de deelnemers was de opbrengt van de sessies waardevol en nuttig. Enkele citaten van deelnemers:

“Maatwerk is belangrijk, voor elke cliënt. Blijf wel kijken naar wat samen kan, want anders wordt zorg onbetaalbaar.” (Nicolyne van Wingerden, moeder van dochter met doofblindheid, een verstandelijke en fysieke beperking)

“Zorgverleners lopen in de praktijk stuk op al die regels en procedures. Het ideaalbeeld is dat de inwoner en zijn behoeften bepalend zijn.” (Vanessa Suterloo, beleidsadviseur zorg en welzijn Gemeente Oss)

“We moeten kijken naar de bedoeling van regels en dat kunnen uitleggen. Ik worstel hier zelf ook mee. Maar het komt goed, ik heb er vertrouwen in.” (Hanneke, arts verstandelijk gehandicapten – AVG)

Het programma Langdurige Zorg wil de komende jaren regelmatig de dialoog aangaan. Om te luisteren, kritisch te blijven, te reflecteren, te leren en te inspireren.

Lees het volledige verslag van de dialoogsessies op de website van ZonMw