Sonja Bos heeft een missie; Mantelzorg onder de aandacht brengen

“Mantelzorg doe je er niet even bij. Het overkomt je. Het is veeleisend maar ook verrijkend.” Sonja Bos weet waar ze het over heeft. Ze was mantelzorger voor haar vader en beste vriendin. Toen zij beiden, vier dagen na elkaar, overleden, besloot ze een ommezwaai in haar leven te maken. Ze zei de techniek vaarwel en ging de zorg in.

“Niet om alsnog die studie geneeskunde te doen, waar ik vroeger over droomde. Maar om mensen te helpen, naast ze te staan. Als een soort casemanager die alles overziet.” Uiteindelijk kwam ze in contact met Zorg Verandert. Nu is ze daar gespreksbegeleider en regiocoördinator in Limburg. 
Sonja beschouwt het als haar persoonlijke missie om de mantelzorger in beeld krijgen. Ze werkt daarom samen met meerdere partijen, zoals gemeentes en zorgaanbieders maar ook met bijvoorbeeld werkgevers. Het project ‘Mantelzorger in beeld’ van Zorg Verandert en het Steunpunt Mantelzorg in Beek sluiten hier goed bij aan. “Door een duurzame samenwerking aan te gaan, kan je het gedachtegoed over wat mantelzorg écht inhoudt, vastleggen.”

Adopteren

Een belangrijk onderdeel van het project zijn de themabijeenkomsten met dialogen. “Eén gemeenteambtenaar gaf aan graag een vervolg te zien. Hij wil zijn gemeente warm maken voor de dialoog als methode om echt te horen wat er speelt in de gemeente. En een beleidsmedewerker vroeg of zij ook gespreksbegeleider kunnen worden.” Sonja is erg verheugd over deze reacties. “Daar hoop je op. Dat mensen zelf de kracht van de dialoog voelen en het adopteren als persoon en ook in hun werk.”

Elkaars perspectief zien

“Soms komt iemand niet uit zijn rol van bijvoorbeeld professional. Je kunt dan moeilijk een veilige situatie voor iedereen creëren. Je kunt pas elkaars perspectief zien en meedenken met de ander, als je gelijkwaardig bent.” Juist dat maakt de bijeenkomsten erg nuttig. Voor de mantelzorger, maar ook voor de professionals. Veel mensen wisselen telefoonnummers uit. En Astrid van het Steunpunt kent de meeste mensen. Ze zoekt ze later op als ze nog ondersteuning nodig hebben.”