Wat?

Een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) is een getrainde vrijwilligers die mensen helpen om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur kan u advies geven over de mogelijkheden om uw hulpvraag op te lossen. Hij of zij kent namelijk de weg en het aanbod in uw gemeente. Bovendien is een ouderenadviseur zelf een oudere. De vrijwillige ouderenadvisering is een initiatief van de ouderenorganisaties Unie KBO en PCOB. In het hele land zijn ruim 1.000 vrijwillige ouderenadviseurs actief. De VOA is geen hulpverlener, maar vooral ondersteuner en wegwijzer.

Voor wie?

Voor ouderen, zowel leden als niet-leden van de ouderenorganisaties PCOB en Unie KBO.

Wat heeft u eraan?

Heb ik recht op Huurtoeslag of Zorgtoeslag? Hoe zit het met mijn pensioen? Hoe kom ik in aanmerking voor een woningaanpassing? Bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in en om het huis? En wat voor activiteiten zijn er in mijn stad of dorp? Voor informatie en advies over deze en andere zaken kunt u terecht bij de VOA. De ouderenadviseur staat ook voor u klaar als u eens met iemand wilt praten over het verlies van een dierbare, of omdat u zich eenzaam voelt. In sommige gevallen kan de ouderenadviseur ook meegaan naar een gesprek met een medewerker van het Wmo-loket of een andere instantie. Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden. 

Hoe regelt u een VOA?

Hebt u behoefte aan een vrijwillige ouderenadviseur? Neem dan contact op met de VOA-coördinator in uw regio.

E-mail: ouderenadvisering@uniekbo.nl