Wat?

Een infographic die duidelijk maakt wie verantwoordelijk is als de mantelzorger tijdelijk wegvalt. De infographic is ontwikkeld door Movisie.

Voor wie?

Voor zorgvragers, mantelzorgers, zorgprofessionals en gemeenteambtenaren. In situaties waarbij de mantelzorger even moet worden ontzien.

Wat heeft u eraan?

Als de mantelzorger tijdelijk wegvalt, is het voor gemeenten en zorgverzekeraars niet altijd gelijk duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is. Afhankelijk van de situatie, valt de zorg die nodig is, onder verschillende wetten: de Wmo, de Wlz, de Jeugdwet of de Zvw.