Hoe breng je mantelzorg en alles wat daarbij komt kijken in beeld bij de juiste mensen? Met dat uitgangspunt organiseerden het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen en Zorg Verandert afgelopen 28 februari de werkconferentie ‘Mantelzorg onze/uw zorg’. Hierbij waren niet alleen mantelzorgers, maar ook lokale politici en zorgverleners aanwezig. Een mooie setting voor een brede dialoog.

Ruim zestig aanwezigen werden opgedeeld in zeven groepen en gingen elk met een ander aandachtspunt aan de slag. Er waren zes thema’s benoemd: participatie, lotgenoten, respijtzorg, project mantelzorg vitaal, arbeid en communicatie. Een zevende groep besprak wat daarnaast nog meer speelt. 

Erkenning 

Omdat gelijkwaardigheid essentieel is voor het slagen van een dialoog, was het de bedoeling dat iedereen uit zijn rol kon stappen. En dat lukte. Uit de eindevaluatie die 62 mensen invulden, bleek dat de dialoog een succes was en om herhaling vraagt. Ze noemden de bijeenkomst nuttig, leerzaam en verhelderend. Ze hadden het gevoel dat anderen luisterden en ze hun verhaal konden doen. Zoals iemand opmerkte: ‘Ik wil serieus genomen worden en erkenning krijgen als mantelzorger’. Een enkele kanttekening betrof vooral de korte duur van de bijeenkomst. Mensen hadden graag doorgepraat. Voor veel mensen was het al heel prettig om te merken dat ze niet alleen zijn. 

Eén loket

Dat mantelzorg zwaar is, kwam duidelijk naar voren. Niet in de laatste plaats door complex beleid en stress rondom administratie. Meer dan de helft van de aanwezigen gaf aan hun naasten niet te kunnen helpen zoals ze dat willen. Ze willen graag bijdragen aan hun kwaliteit van leven, maar dat lukt niet. Het ontbreekt hen aan energie en tijd. Ze missen daarnaast samenwerking en duidelijke regelgeving. Een aantal aanwezigen vatte de conclusie én onderliggende wens uit de bijeenkomst als volgt samen: ‘Eén loket voor vragen en begeleiding. Dát is onze wens.’