Via de Wet langdurige zorg (Wlz) kun je allerlei vormen van zorg krijgen. De Wlz regelt:

  • alle begeleiding en zorg die iemand nodig heeft;
  • behandeling, bijvoorbeeld de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog;
  • het vervoer naar en van de dagbesteding en ook de dagbesteding zelf;
  • hulpmiddelen die nodig zijn. Zoals een rolstoel, medicijnen en het schoonhouden van de woning;
  • het verblijf, de woonvorm en de voeding.