Welke zorg heb ik nodig: zorg of ondersteuning aanvragen

Heb jij een chronische ziekte of een beperking? Of bent u als ouder/verzorger betrokken? Dan willen jullie misschien zorg of ondersteuning aanvragen. Maar weten jullie wat er precies nodig is, nu en in de toekomst? En bij welke organisatie of instantie jullie terecht moeten? De vragenlijsten kunnen helpen hierin meer inzicht te krijgen.  

Handige informatie, filmpjes en tips (in makkelijke taal)

Een goede voorbereiding is belangrijk bij het aanvragen van zorg of ondersteuning. De aanvraag moet zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeuren. Deze website biedt informatie, filmpjes en tips over het aanvragen van zorg of ondersteuning. Makkelijk uitgelegd, dus goed te begrijpen. Er is ook een verklarende woordenlijst.