Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig? Of woon je in een kleine woning, bijvoorbeeld in een Thomashuis? En heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig? Of woon je nog bij je ouders thuis en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig?
Dan heb je sinds 1 januari 2015 te maken met een nieuwe wet: de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor wie is de Wlz?

De Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt alleen de zorg voor mensen die altijd veel zorg en begeleiding nodig hebben.
Dit zijn vaak mensen die in een instelling wonen.
Maar het kunnen ook mensen zijn die bij ouders wonen. Mensen die zelfstandig wonen met begeleiding. Of mensen die met meerdere mensen in een woonvorm wonen.
Het is wel een plek waar altijd begeleiding is.
De Wlz wordt geregeld door de landelijke overheid.

Wlz of Wmo?

  • Heb jij 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig? Dan heb jij te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Heb jij niet 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig? Dan krijg je te maken met de Wmo 2015. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente.