De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Denk aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, en aan mensen met een psychische stoornis. Zij hebben recht op een plek in een instelling.

Wlz: ook thuis

Mensen met een Wlz-indicatie kunnen ook kiezen voor zorg thuis. Dit kan met een Volledig Pakket Thuis (VPT), een Modulair Pakket Thuis (MPT) óf een persoonsgebonden budget (pgb). Kiest u voor een pgb? Dan krijgt u het budget niet meer op uw rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank beheert dit voor u.

De Wlz regelt:

 • verblijf in een instelling;
 • persoonlijke verzorging;
 • begeleiding;
 • verpleging;
 • behandeling;
 • individueel gebruik van hulpmiddelen om te bewegen en voor vervoer;
 • vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling;
 • vervoer naar begeleiding of behandeling;
 • aanpassing aan de woning
 • huishoudelijke hulp geregeld door instelling;
 • 24-uurs zorg thuis.

Lees meer over de Wet langdurige zorg (Wlz):

Meer informatie op deze website over de Wlz: