Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een organisatie die beslist of jij zorg kunt krijgen uit de Wlz. Heb je altijd veel zorg nodig? Dan maak je een afspraak met het CIZ.
Samen met een familielid of begeleider heb je een gesprek met iemand van het CIZ.
Jullie bespreken dan wat je nodig hebt aan zorg en ondersteuning.

Zorgprofiel

In een zorgprofiel staat welke zorg én hoeveel zorg iemand nodig heeft.
In een zorgprofiel staat hoe die zorg eruitziet.
Na het gesprek kijkt het CIZ in welk ‘zorgprofiel’ jouw zorgvraag past.
Je krijgt dan een ‘indicatie’. Dat is een bewijs dat je recht hebt op zorg uit de Wlz.
Er zijn verschillende zorgprofielen.
Met een zorgprofiel kun je zorg op maat krijgen.

Zorgplan

In het zorgplan staat welke zorg en ondersteuning je graag wilt en nodig hebt.
Als het goed is heb jij al een zorgplan.
Heb jij nog geen zorgplan? Dan maak je dit samen met de zorgaanbieder en je familie.
Dit zorgplan bespreek je één keer per jaar. Om te kijken of je nog steeds de zorg krijgt die je nodig hebt.

In de Wlz zijn een zorgplan en een zorgplanbespreking verplicht.
Je moet dan ook bespreken wat je familie voor je doet.
En wat de familie zelf aan ondersteuning nodig heeft.
De familie is niet verplicht om jou zorg te geven. Maar het mag natuurlijk wel.

Zorgarrangement

Samen met de zorgaanbieder maak je een zorgarrangement.
Hierin staat hoe de zorgaanbieder de zorg voor jou gaat regelen.

In het zorgarrangement staat bijvoorbeeld hoe je verblijf in de instelling is geregeld. En hoe de begeleiding eruitziet die je krijgt bij je persoonlijke verzorging (eten, douchen, aankleden enzovoort). Woon jij nog thuis? Dan staat in het zorgarrangement bijvoorbeeld hoe de hulp die je krijgt bij het huishouden er precies uitziet. En hoe het vervoer van en naar je werk of dagbesteding is geregeld.

Een zorgarrangement kan voor iedereen weer anders zijn:

  • Je kunt de zorg in een instelling krijgen.
  • Je kunt de zorg ook thuis krijgen. Maar dat kan alleen als de zorg en ondersteuning thuis ook goed kan worden geregeld. Én als de zorg of ondersteuning niet duurder is dan wanneer je de zorg in een instelling krijgt.