Krijgt u op dit moment zorg of ondersteuning? Of hebt u nog geen zorg of ondersteuning, maar wilt u dit wel regelen? In beide gevallen is het verstandig dat u zélf stappen zet. Ga bij uzelf na welke zorg of ondersteuning u nodig heeft en zoek op het internet naar relevante informatie. Zodat u goed voorbereid het gesprek ingaat met de gemeente of met de zorgorganisatie.

Ik heb al Wmo- of Wlz-zorg

Houd ik recht op zorg of ondersteuning? Houd ik dezelfde zorgverlener? Moet ik misschien meer gaan betalen? En bij wie moet ik voortaan terecht voor mijn zorg of ondersteuning? Het antwoord op deze vragen is niet zomaar te geven. Want uw persoonlijke situatie is bepalend. U moet hiervoor dus naar uw gemeente (wmo-zorg) of zorgorganisatie (Wlz-zorg) of zorgverzekeraar.

Ik heb nog geen Wmo-of Wlz-zorg, maar wil dit wel regelen

Ontvangt u op dit moment geen zorg of ondersteuning, maar heeft u deze wel nodig? Bijvoorbeeld omdat u een operatie moet ondergaan, omdat bij u een ziekte is geconstateerd of vanwege een ontstane beperking? Onderneem dan de volgende stappen:

Bedenkt welke zorg of ondersteuning u nodig heeft

Het is belangrijk dat u zélf goed kunt aangeven welke zorg of ondersteuning u nodigt heeft. Denk hier alvast over na en zet dit op papier. Dit geeft veel houvast bij de gesprekken die u gaat voeren.

Huisarts

Overleg eerst met uw huisarts. De huisarts kan met u meedenken en u advies geven. En de huisarts kan u doorverwijzen naar de juiste zorgverlener.

Gesprek met gemeente, zorgorganisatie of zorgverzekeraar

De financiering van de zorg of ondersteuning verloopt via de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet), de zorgorganisatie (via de Wet langdurige zorg-Wlz) of de zorgverzekeraar (via de nieuwe Zorgverzekeringswet). Met deze partij maakt u afspraken over de zorg of ondersteuning die u uiteindelijk krijgt.

Lees meer over het gesprek met de gemeente >

Houd het heft in eigen hand

Het is belangrijk dat u weet welke zorg of ondersteuning u zelf nodig heeft. En dat u mogelijkheden ziet om dit te regelen. Want in de nieuwe situatie krijgt u de zorg of ondersteuning die u écht nodig hebt. De gemeente, zorgorganisatie of zorgverzekeraar bekijkt eerst wat u zélf kunt en wat u kunt doen met ondersteuning van uw omgeving: uw partner, buren of vrienden. Het is dus belangrijk dat u zo’n gesprek goed voorbereid ingaat. Komt u daar zelf niet uit? Raadpleeg dan een cliëntondersteuner, zoals een ouderenadviseur, een maatschappelijk werker of een MEE-consulent.

Meer informatie