Als u zorg of ondersteuning aanvraagt bij een instantie, dan komt u veel lastige woorden en afkortingen tegen. Hieronder leggen wij deze woorden uit in makkelijke taal: 

Afkortingen

CIZ = Centrum Indicatiestelling Zorg
CAK = Centraal Administratie Kantoor
Pgb = Persoonsgebonden Budget
UWV = Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Wmo = Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wlz = Wet langdurige zorg
Zvw = Zorgverzekeringswet
Zzp = Zorgzwaartepakket
Zzp’er = Zelfstandige zonder personeel

Uitleg bij lastige woorden

Begeleiding individueel

U kunt begeleiding aanvragen voor de dingen die u vanwege uw chronische ziekte, beperking of ouderdom – niet zelf kunt. De begeleiding zorgt ervoor dat u die dingen tóch kunt. U kunt bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij: vervoer, persoonlijke verzorging, omgaan met andere mensen (sociale vaardigheden) en dingen onthouden, plannen & organiseren. Begeleiding is ook mogelijk bij probleemgedrag, zoals:

 • Agressie (iets of iemand willen kapotmaken of beschadigingen; schelden)
 • Zelfbeschadiging (agressie tegen uzelf)
 • Dwangmatig gedrag (dingen die u zelf niet wilt, maar waar u moeilijk mee kunt stoppen of andersom)
 • Teruggetrokken, gesloten gedrag (u kunt dan niet duidelijk maken wat u graag zou willen).

Begeleiding in een groep

U kunt begeleiding in een groep aanvragen als u niet naar school gaat (of uw schoolopleiding niet heeft afgemaakt) en u bent aangewezen op dagbesteding in een groep. U kunt dan begeleiding krijgen in de vorm van dagdelen. U krijgt dit dan als vervanging van school of dagbesteding. Er zijn veel organisaties die dagbesteding aanbieden. Daar zit vaak wel iets bij wat bij u past. Maar u kunt ook dagbesteding gaan doen op een plek van uw eigen keuze.

Behandeling

‘Behandeling’ betekent: begeleiding door een professional: iemand die heeft geleerd voor iets, zoals een arts, een orthopedagoog of een psycholoog. Deze professional helpt u bijvoorbeeld met het aanleren van ander gedrag of van nieuwe vaardigheden.

Let op: Behandeling kunt u krijgen vanuit de Wlz, maar alleen in de vorm van zorg in natura (en dus niet met een persoonsgebonden budget pgb).

Gebruikelijke zorg

‘Gebruikelijke zorg’ is: zorg of begeleiding die elke ouder gewoonlijk elke dag aan zijn kind hoort te geven. Voor gebruikelijke zorg kunt u geen aanvraag doen. Bij kinderen en jongeren heeft gebruikelijke zorg vooral te maken met de leeftijd.

Voor jongeren: Ben jij ouder dan 12 jaar? Dan wil je misschien liever niet dat jouw ouders je elke dag wassen, naar het toilet helpen of verplegen. En dat hoeft ook niet. Want je mag zelf beslissen of je wilt dat je ouders dat doet. Wil je dat liever niet? Dan kun je ‘gebruikelijke zorg’ door een professionele zorgmedewerker aanvragen.

Huishoudelijke hulp

Met huishoudelijke hulp wordt bijvoorbeeld bedoeld:

 • stofzuigen
 • vloer dweilen
 • keuken schoonmaken
 • ramen wassen
 • de was doen
 • afstoffen
 • boodschappen doen
 • kastjes schoonmaken
 • afwassen

Er zijn meerdere vormen van huishoudelijke hulp. Het kan zijn dat de hulp alles doet, maar het kan ook zijn dat de hulp u leert hoe u het zelf kunt doen.

Kortdurend Verblijf

Kortdurend Verblijf is een ander woord voor logeren. Met deze voorziening hebben mensen met een beperking de mogelijkheid om tijdelijk ergens naartoe te gaan, bijvoorbeeld een logeerhuis. Tijdens weekenden, door de week en/of in vakanties. Logeren kan heel leuk en gezellig zijn. En ook voor de ouders of verzorgers is het prettig, want zij kunnen dan even tot rust komen.

Mantelzorg

Mantelzorg is zorg of ondersteuning die uw familie, vrienden, buren of andere vrijwilligers vrijwillig dus onbetaald aan u geeft. Mantelzorg is niet-gebruikelijke zorg die niet een enkele keer wordt gegeven, maar regelmatig en over een langere periode. Een mantelzorger kan bijvoorbeeld zijn: een vader of moeder, een familielid (opa, tante), een buurvrouw, een vriend of een vrijwilliger van een organisatie. Mantelzorg houdt op als de mantelzorger de begeleiding of zorg niet meer kán of wíl geven. Als u op dat moment niet-gebruikelijke zorg nodig heeft, dan kunt u een aanvraag voor hulp doen. 

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is hulp bij het verzorgen van uw lichaam. Zoals: naar de wc gaan, wassen, aankleden, het haar doen en eten & drinken. Maar ook: medicijnen innemen, ogen druppelen, en een katheter of een sonde inbrengen. Er zijn verschillende vormen van persoonlijke verzorging. Het kan zijn dat de verzorger alles doet, maar het kan ook zijn dat de hulp u leert hoe u het zelf kunt doen. Dit door u te stimuleren en door het samen te doen; stap voor stap.

Respijtzorg

Dit is tijdelijke zorg of begeleiding, zodat de mantelzorger of de ouders/verzorgers even op adem kunnen komen. Het kan zijn dat zij oververmoeid zijn of oververmoeid dreigen te raken, waardoor ze ook de gebruikelijke zorg tijdelijk of zo nu en dan niet meer voor hun rekening kunnen nemen. Respijtzorg kan in allerlei vormen worden gegeven:

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • begeleiding Groep
 • Kortdurend Verblijf (logeren)

Verpleging

Hieronder vallen bijvoorbeeld: het geven van een injectie, het aanbrengen van een medicijn op een wond en het aanleggen van een infuus. Ook het inbrengen en weghalen van een sonde of katheter hoort bij de verpleging. Het kan ook zijn dat de verpleegkundige deze dingen leert aan u óf aan uw mantelzorger (zoals ouders/verzorgers). Of dat u de handeling zelf doet, onder begeleiding van de verpleegkundige.

Verblijf

Met een indicatie voor Verblijf wordt niet alleen de opname in een instelling bedoeld. U kunt met deze indicatie namelijk ook thuis blijven wonen of gaan wonen in een kleinschalig wooninitiatief. U krijgt de zorg dan toegekend in een zogenoemd zorgzwaartepakket (zzp). In dit pakket zitten verschillende vormen van zorg:

 • Persoonlijke verzorgin
 • Verpleging
 • Begeleiding Individueel
 • Begeleiding Groep
 • Huishoudelijke Hulp
 • Kortdurend Verblijf
 • Behandeling

U kunt alleen een ‘Verblijf’-indicatie krijgen als u:

 • een beperking of aandoening heeft (lichamelijk, verstandelijk, zintuiglijk);
 • een beschermende woonomgeving nodig heeft (vanaf uw 18e);
 • een therapeutisch woonomgeving nodig heeft;
 • voortdurend (24 uur per dag) toezicht nodig heeft;
 • voortdurend (24 uur per dag) zorg of iemand in uw nabijheid nodig heeft.

Voorliggende voorziening

Deze term kan betekenen:

 • Hulp die door een andere organisatie moet worden gegeven en betaald, dan de instantie waar u de zorg heeft aangevraagd (zoals school). Denk bijvoorbeeld aan school;
 • Een algemene voorziening (zoals bij huishoudelijke hulp);
 • Een collectieve voorziening (zoals bij vervoer);
 • Een hulpmiddel of een aanpassing waardoor u minder hulp nodig heeft of waardoor u zichzelf kunt verplaatsen (zoals een douchestoel of een aangepaste fiets). 

Zorgfuncties

Met zorgfuncties worden de verschillende soorten hulp en zorg bedoeld die u nodig kunt hebben omdat u een chronische ziekte of een beperking heeft. Het kan gaan over:

 • Hulp bij het Huishouden
 • Persoonlijke Verzorging
 • Verpleging
 • Begeleiding Individueel
 • Begeleiding Groep
 • Kortdurend Verblijf
 • Verblijf