Chronisch ziek, een beperking of ouder van leeftijd? Dan heeft u misschien extra zorg of ondersteuning nodig. En misschien bent u wel enorm geholpen met een hulpmiddel of aanpassing in uw huis of aan uw computer. Maar hoe vraagt u zorg of ondersteuning aan? En bij wie?

Voor extra zorg of ondersteuning

Als u extra zorg of ondersteuning wilt, dan moet u daarvoor een indicatie aanvragen. Een indicatie is een besluit waarin staat op welke zorg of ondersteuning u recht heeft. Als u een indicatie aanvraagt, vertel dan niet alleen welke diagnose u heeft. U moet ook goed kunnen aangeven wat u zelf kunt én voor welke activiteiten u zorg of ondersteuning nodig heeft. Belangrijk, want gaat erom dat u de juiste zorg of ondersteuning krijgt, zodat u op úw manier kunt leven.

Vraag zorg aan

Weet u inmiddels van uzelf welke zorg of ondersteuning u nodig heeft? Dán komt het moment dat u de zorg moet aanvragen. Maar waar moet u naartoe? Dat hangt af van het soort zorg of ondersteuning en/of van het type hulpmiddel of aanpassing. Het kan best zijn dat u meerdere indicaties moet aanvragen bij meerdere organisaties. Gelukkig hoeft u dat dus niet zelf uit te zoeken. Want nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, weet u waar u naartoe moet. Denk aan:

  • de gemeente waar u woont;
  • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  • uw eigen zorgverzekeraar;
  • UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)

Wat gebeurt er met de aanvraag?

De mensen die beslissen over uw aanvraag, zijn vaak geen zorg- of hulpverleners. Zij beoordelen vooral welke zorg u nodig heeft. Ook gaan zij na of u geen zorg of ondersteuning aanvraagt die door een andere instantie moet worden gegeven. En ze bekijken of bepaalde zorg of ondersteuning misschien kan worden gegeven door iemand uit uw omgeving (zoals partner, ouders, familie, vrienden). Maar let op: zij zijn niet verplicht om u te ondersteunen. En u kunt ook zelf zeggen dat u dat niet wilt. Mantelzorg is dus altijd vrijwillig.