Wat is Zorg Verandert?

Programma Zorg Verandert is een vijfjarig (verander)programma (gestart in 2014) dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het programma wordt uitgevoerd via een samenwerkingsverband van zeven patiënten- gehandicapten en ouderenorganisaties: penvoerder Ieder(in), MIND, KBO-PCOB, NOOM, LFB, KansPlus en Zorgbelang Nederland. Daarnaast werkt het programma veel samen met regionale en lokale partners. Zorg Verandert is een netwerkorganisatie van vrijwilligers en zelfstandige professionals.

Lees meer over de samenwerkingspartners van Zorg Verandert

Doelstellingen van programma Zorg Verandert

Zorg Verandert heeft 2 doelstellingen:

1. Mensen bijstaan in hun zoektocht naar passende oplossingen, in zorg en ondersteuning

Zorg Verandert is er voor mensen die zelf zorg en ondersteuning nodig hebben (nu of in de toekomst), hun naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Wij ondersteunen hen op hun weg naar betere, passende oplossingen voor hun leven, op het gebied van zorg en ondersteuning. Dat doen we door mensen met elkaar in gesprek te brengen. Mensen met een (zorg)vraag en mensen die een bijdrage kunnen leveren aan passende oplossingen. Hiervoor houden we door het hele land zowel dialoogbijeenkomsten als workshops. In de basis van deze bijeenkomsten liggen altijd de kernwaarden van Zorg Verandert: gelijkwaardigheid, praten mét (niet over), oprechte nieuwsgierigheid, faciliteren van het luisteren en het stimuleren van eigen regie.

Als onderliggende filosofie passen we het Waarderend Onderzoek (Appreciative Inquiry – AI) toe. Het Waarderend Onderzoek gaat ervan uit dat mensen kunnen leren en groeien door dat te versterken wat al werkt, en dat naar boven te halen wat in wezen al aanwezig is in het eigen creatief vermogen van mensen. Door mensen met elkaar in gesprek te brengen, creëer je een situatie waarin je het oplossingsgerichte vermogen van de groep gebruikt als inspiratiebron waaruit je een passende oplossing voor je eigen situatie kan halen. Dit noemen wij de dialoog.

Lees meer over het organiseren van een bijeenkomst samen met Zorg Verandert

2. Signaalfunctie

We brengen de vragen, knelpunten, behoeften en wensen van mensen in kaart en gebruiken die voor de doorontwikkeling en uitvoering van het programma. Bovendien rapporteren we aan betrokken organisaties. Denk aan (lokale) ouderenbonden, patiënten- en cliëntenorganisaties en andere belanghebbenden. Dit stelt organisaties in staat de juiste middelen te ontwikkelen, zorgvuldig aansluitend op de behoeften van hun doelgroepen. 

Geef uw ervaring door via het Signaalpunt